900 730 004

Trucada gratuïta

Teràpia Hormonal per a dones

La Menopausa és el final de l’edat reproductiva a la dona i es diagnostica en general, quan la dona no ha tingut el període per més de 12 mesos. La mitjana d’edat per al començament està al voltant dels 51 anys, però pot passar abans.

La fluctuació dels nivells hormonals, concretament d’estrogen, testosterona i progesterona, poden provocar períodes irregulars i de vegades desagradables. A això poden seguir altres símptomes com sufocacions, sudoració nocturna, canvis d’humor, confusió mental i migranyes.

Tractament Menopausa?

Fins i tot abans de l’inici de la Menopausa, es poden experimentar alguns o tots aquests símptomes:

 • Insomni
 • Sufocacions
 • Pell Seca
 • Pèrdua del Cabell
 • Ansietat
 • Depressió
 • Baix desig sexual
 • Sequedat Vaginal
 • Augment del greix corporal
 • Fatiga i nivell d’energia baix
 • Migranyes

La importància de l’estrogen

Les dones, en general, tenen un risc baix de contraure malalties cardiovasculars fins a la Menopausa. Això és així fins als 50, quan els seus nivells d’estrogen es desplomen i la ràtio estradiol/estrona es dispara. Aquest desequilibri en els estrògens també s’associa amb l’osteoporosi, el càncer de mama i altres malalties.

La investigació indica que, a més de la protecció del cor i les artèries, l’estrogen protegeix també del declivi cognitiu en l’envelliment. I fins i tot contra l’Alzheimer. La raó principal per la qual les dones tenen més probabilitat de contraure aquesta terrible malaltia, és precisament pel declivi en la producció d’estrogen, especialment després de la Menopausa.

Per què fer servir hormones bioidèntiques?

Conservar la salut en el procés d’envelliment depèn de molts factors, incloent-hi la genètica i l’estil de vida. Però també té un sentit perfecte suplementar el cos amb allò que necessita. Per això hi ha els suplements de vitamines i minerals. Aquesta és la raó del per la qual s’usa un Tractament per a la Menopausa específic per restaurar l’equilibri intern. Per tornar l’equilibri, aquest necessita hormones que reconegui com a pròpies, és a dir bioidèntiques, i que s’utilitzi el mateix mètode amb què el seu sistema endocrí se les subministra, és a dir, utilitzant el torrent sanguini. I a més a més en la dosi necessària… Ni més ni menys.

L’implant subcutani de pellets (grànuls) és, de lluny, el mètode més lògic i precís per administrar la Teràpia Hormonal. La Teràpia Hormonal consisteix a implantar petitíssimes dosis d’estradiol i testosterona sota la pell, que es van alliberant a la sang en la mesura que l’organisme necessita a cada moment, durant les 24 hores, els set dies de la setmana i durant mesos.

Després de dècades tractant dones amb aquest mètode, hem observat en primera persona l’enorme benefici d’aquest tractament.

El nostre mètode proporciona la classe correcta d’hormones, en dosis individualitzades i ajustades pels nostres metges, segons les necessitats específiques de cada pacient. Usant un mètode que allibera la quantitat necessària i natural d’hormona a cada moment del dia.

Usant dosis realment mínimes, el nostre pellet bioidèntic restaura els nivells hormonals de cada pacient de manera eficient i segura. Personalitzem, i adaptem el tractament hormonal a les vostres necessitats.

® 2022 Clínica Riba